GRUPP 1

Grupp 1 har totalt fyra verksamhetsområden. Inom varje område arbetar vi målinriktat för att ha ledande kvalité.

Vårt måtto är enkelt: Högsta service och kvalité ger nöjda kunder.

Trygghet

När vi utför ett arbete oavsett område är det lika viktigt för oss som för er att känna trygghet i vad som gäller. Vi går därför alltid igenom vad som skall göras samt hur. Längs vägen har vi har vi kontinuerligt möten kring projektet.

På så vis skapar vi en trygghet och ni blir garanterad nöjd med slutresultatet!

Verksamhetsområden

Byggentreprenad
Vi åtar oss nybyggnationer och ombyggnationer. Allt ifrån att bygga en ny uteplats till att sätt upp väggar, lägga golv, byta dörrar eller bygga ett nytt kök.

Markentreprenad
Vi åtar oss uppdrag såsom dränering av husgrunder, schaktarbete, utgrävning för pool, plattsättning etc.

Säkerhet
Vi arbetar med säkerhet inom fyra olika faser:
-försvåra intrång (ex. brytlister, lås, varningskyltar, fönsterförstärkning etc)
-larma och försvåra inbrott (ex. larm, blixtljus, extremsirener, rökfyllnad etc)
-dokumentera (ex. kameraövervakning)
-återställa (ex. jourbyggtjänst)

Data & Telekommunikation
Vi erbjuder smarta helhetslösningar inom IT till företag, organisationer, stat, kommun och lansting. Med eget datacenter samt egna molnbaserade lösningar så som marknadens mest attraktiva kommunikationsplattform sticker vi ut och kan erbjuda unika lösningar.

Från Tanke till Handling

Vi hjälper er med allt från tanke där vi tar fram förslag och idéer till att gå vidare med. Vidare med handling och slutligen till färdigt lyckat projekt!

Kontakta oss

Vi arbetar mot privatpersoner, företag, organisationer, stat, kommun och landsting. Vi arbetar även som servicepartner och underentreprenör åt andra företag.

Kontakta oss redan idag!